Avaleht

Registreerunud
kasutajale
[KLIS2 - uus]


Ohtlike jäätmete
saatekirjade
esitamine


Liitumine

Seadusandlus
KeskkonnaloadKLIS2

PCB-d

Kontaktandmed

Keskkonnatasud

Keskkonnatasu deklaratsioone saab elektrooniliselt koostada ja esitada Keskkonnaameti e-teenuste portaalist https://eteenus.keskkonnaamet.ee.

Keskkonnalubade Infosüsteem

on internetipõhine dokumendihalduse süsteem, mille eesmärgiks on tagada keskkonnalubade ühtne menetlemine, võimaldades tutvuda ja analüüsida kehtivate keskkonnalubade alusel toimuvat keskkonnakasutust.

  • avalik teenus, mis lubab tutvuda keskkonnalubade sisuga, nende taotlemise ning väljastamisega.

  • süsteemi tööpõhimõtteks on hoida dokumente (valmisdokumendid, nende toorikud, tabelid, mitmed andmebaasid jne) ühises internetiserveris olevas andmebaasis.

  • süsteemi kasutamine toimub mistahes hariliku internetisirvija (Firefox, Internet Explorer) kaudu, mis toetab JavaScript-i toimimist.

  • kogu suhtlemine toimub standardse, turvalise krüpteeritud side (https) kaudu.

  • keskses serveris asuv tarkvara on kasutatav korraga paljude kasutajate poolt, sõltumata nende asukohast.

  • dokumentide (load, taotlused, tõendid jms) väljatrükiks on vajalik programm, mis avalikus osas toetab PDF (nt Acrobat Reader) formaati ja avalikkusele suletud osas odt, doc, rtf, sxw formaate.

  • Keskkonnalubade Infosüsteemi haldajaks on Keskkonnaministeerium, tehnilise toimimise tagab Keskkonnateabe Keskus.

  • Avalikule osale on suletud kõik kinnitamata dokumendid.